Colectivo

“Porque siempre estamos abiertas, el horizonte nunca debe estar circunscrito. Extendiéndonos, no cesando de desplegarnos, debemos inventar tantas voces diferentes que lo digan todo de nosotras, incluso nuestras fallas y culpas, que siempre no sería tiempo suficiente. Nunca concluiremos el viaje alrededor de nuestra periferia: tantas dimensiones tenemos.”   Luce Irigaray

 

“La Figuera és un col·lectiu d’artistes i creadores. Ens uneix un bell territori que ens acull, la Marina Alta, i el desig d’interactuar i transformar, des d’un espai creatiu en el qual tenen cabuda diferents formes d’expressió artística. El primer objectiu nostre és ajuntar les nostres veus, talents i mirades per a exposar-les a aquelles persones que vulgueu compartir-les amb nosaltres.” Col·lectiu d’artistes La Figuera.
Un espai obert… com el bell territori que les acull, on la creació, la inspiració i l’expressió respiren en una realitat íntima, desatesa tantes vegades, que té a veure amb el poder i la importància dels cicles, la naturalesa i els elements. La Figuera dóna llum a tal realitat a través de tantes possibilitats com artistes intervenen.
Tenia els meus dubtes de teoritzar al voltant d’eixe univers que transcendeix les paraules. Mes és temptador, sense necessitat d’un manifest, donar compte de la diversitat, l’harmonia, la coherència i l’alt nivell del col·lectiu.
En esta primera exposició ens van congregar la nit de l’equinocci de tardor a l’estudi de Pelut i Pelat del Carrer Major de Jesús Pobre. 21 mirades i 21 propostes multidisciplinars han estés l’horitzó dels i les espectadores convidats al joc que han començat
elles: el coneixement, l’auto coneixement, l’encontre amb un/a mateix/a, L’Autoretrat. Amb profunditat i amplitud de registres i des d’una entitat plural que ressona amb gentilesa amb l’extraordinària complexitat de la nostra naturalesa.
La nit de la inauguració va ser una festa. Més de 100 individus vam sintonitzar amb la vibració de La Figuera celebrant l’esdeveniment: la 1ra exposició de La Figuera. I vam votar el tema per a la següent, al solstici, on ens tornarem a trobar.
Fa uns dies s’ha confirmat que el proper encontre és a Xàbia, a Cactus boutique, el 15 de desembre amb el tema més votat d’entre les propostes que ens van presentar: “L’OMBRA”
 “La Figuera” somos un colectivo de artistas y creadoras. Nos une un bello territorio que nos acoge, la Marina Alta, y el deseo de interactuar y transformar desde un espacio creativo, en el que caben distintas formas de expresión artística. Nuestro primer objetivo es juntar nuestras voces, talentos y miradas, para exponerlas ante quienes deseen compartirlas con nosotras.” Colectivo La Figuera.
Un espacio abierto, como el bello territorio que las acoge, donde la creación, la inspiración y la creación respiran en una realidad íntima, tantas veces desatendida, que tiene que ver con el poder y la importancia de los ciclos, la naturaleza y los elementos. La Figuera da luz a tal realidad a través de tantas posibilidades como artistas intervienen.
Tenía mis dudas acerca de teorizar sobre este universo que trasciende las palabras. Mas es tentador, sin necesidad de un manifiesto, dar cuenta de la diversidad, la armonía, la coherencia y el alto nivel del colectivo.
Para nuestra primera exposición nos congregaron la noche del equinocio de otoño en el estudi de Pelut i Pelat del Carrer Major de Jesús Pobre. 21 miradas y 21 propuestas multidisciplinares han extendido el horizonte de los y las espectadoras invitados al juego que empezaron ellas: el conocimiento, el autoconocimiento, el encuentro con un/a mismo/a, El Autorretrato. Con profundidad y amplitud de registros y desde una entidad plural que resuena con gentileza con la extraordinaria complejidad de nuestra naturaleza.
La noche de la inauguración fue una fiesta. Más de 100 individuos sintonizamos con la vibración de La Figuera celebrando el acontecimiento: la primera exposición de La Figuera. Y votamos el tema para la siguiente, en el solsticio, cuando nos volveremos a encontrar.
Hace unos días se ha confirmado que la próxima reunión es en Xàbia, en Cactus boutique, el 15 de diciembre, con la propuesta más votada entre las que se presentaron: LA SOMBRA
Arminda García

lafigueraweb